Published: 12/22/2022 7:25:23 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about BrainCool AB: NÅR INTE PROGNOS FÖRSÄLJNING 20 MLN KR IQOOL 2022

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Braincool kommer inte att under 2022 nå sin prognos om en försäljning på över 20 miljoner kronor för produkten Braincool/Iqool System.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande på onsdagskvällen.

Bakgrunden är enligt Braincool att en stark efterfrågan i USA under året har varit huvudfokus varför bolaget väntas överträffa prognoserna på USA-marknaden.

"Vi har följaktligen en avvikelse mot prognos om 20 system till marknaden i Sydkorea, där leveranser kommer starta igen under 2023", skriver bolaget.

Även om prognosen om en försäljning på över 20 miljoner kronor för Braincool/Iqool System inte kommer att nås 2022 fortsätter försäljningen att växa kraftigt enligt Braincool. Ambitionen att omsätta mer än 100 miljoner kronor för Braincool/Iqool System för 2025 kvarstår också, uppger bolaget.

En ny prognos för 2023 ska lämnas när ett listbyte till First North är genomfört, enligt Braincool.

"Tidpunkten för bolaget att lämna en ny prognos för 2023 påverkas även av bolaget avser lämna in en ansökan om notering på OMX Nasdaq First North under januari 2023, och en prognos kommer lämnas först efter första handelsdag på nämnda handelsplats", heter det.          
        

Read more about BrainCool AB