Published: 12/23/2022 3:15:31 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about OptiMobile AB: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 62%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Optimobiles företrädesemission tecknades till motsvarande 62 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen tillför bolaget 4,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Av det totala antalet om 21,6 miljoner tecknade aktier tecknades 17,6 miljoner aktier genom kvittning.

Inga garantiåtaganden hade upphandlats inför emissionen.          
        

Read more about OptiMobile AB