Published: 1/16/2023 5:31:46 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about OptiMobile AB: KATALYSEN VENTURES ÄGER ÖVER 30% EFTER EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Genom den nyligen genomförda förträdesemissionen i Optimobile har Katalysen Ventures passerat flaggningsgränsen 30 procent och äger numera 32,2 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Katalysen Ventures utökade ägande innebär också i regel budplikt, som infaller när en ägare sitter på minst 30 procent av ett bolag. Innan emissionen hade Katalysen Ventures 24,5 procent av Optimobile, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Optimobiles styrelseordförande Gösta Bergman uppger till Nyhetsbyrån Direkt att han inte vet om Katalysen Ventures kan komma att lägga ett bud eller inte.

"Man har ju också möjlighet till att ansöka om dispens eller också under de närmsta fyra veckorna sälja av (under 30% red. anm). Katalysen Ventures har inte bestämt sig än", säger Gösta Bergman.

Optimobiles företrädesemission genomfördes i december och tecknades till motsvarande 62 procent. Katalysen Ventures tecknade 10.999.447 aktier och totalt tecknades 21.596.779 aktier i emissionen.          
        

Read more about OptiMobile AB