Published: 2/24/2023 9:01:34 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about BrandBee Holding AB: RÖRELSEFÖRLUSTEN MINSKADE TILL 3,6 MLN KR 4 KV (-5,2)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Brandbee, som är verksamt inom digital marknadsföring, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på -3,6 miljoner kronor (-5,2). Nettoomsättningen blev 5,2 miljoner kronor (4,7).

Det framgår av bokslutsrapporten.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, uppgick till -2,1 miljoner kronor (-2,6).

"Brandbee har, liksom många andra företag på många sätt haft ett mycket utmanande år. Trots en försiktig marknad och avvaktande inköpare har Brandbee lyckats få ett antal nya kunder", skriver vd Magnus Clarenbring.

Enligt vd:n har Brandbee under året optimerat personalstyrkan med såväl starka rekryteringar som strategiska neddragningar. Rekryteringarna i kombination med neddragningar innebär en besparing på minst 3,9 miljoner kronor som kommer att få fullt genomslag i resultatet från och med det andra kvartalet 2023.

"Under året som gått har Brandbees produkter utvecklats och kalibrerats med uppdaterad prissättning. Brandbees tunga investeringar i produktportföljen kommer därmed att ge ett allt större avtryck i resultaträkningen", skriver Magnus Clarenbring.          
        

Read more about BrandBee Holding AB