Press release from Companies

Published: 2021-02-02 09:45:00

Redsense Medical AB: Klas Arildsson utses till VD för nytt dotterbolag – ska utveckla lovande sårvårdssatsning

Redsense Medical AB tillkännager att Klas Arildsson utnämns till VD för det nya dotterbolag som, vilket tidigare meddelats, efter sin avknoppning ska fokusera på utvecklingen av Redsenses banbrytande sårvårdsplattform. Klas Arildsson har ingått i styrelsen för Redsense Medical AB sedan 2017.

"Klas har ett starkt CV, med ledande roller i Gambro, Baxter och Getinge, och jag är glad och stolt att han vill ta stafettpinnen. Klas har helt rätt profil för att kunna styra förbi alla grynnor och skär som väntar under uppskalning till global etablering, och under hans ledning kommer sårvårdssatsningen att få en flygande start i eget bolag – det borgar hans breda kunnande och hans gedigna erfarenhet av verksamhetsutveckling för", förklarar Patrik Byhmer, Koncernchef och VD för Redsense Medical AB.

Företagets revolutionerande sårvårdsteknologi integrerar optiska sensorlager i smarta i plåster och bandage för att möjliggöra kontinuerliga mätningar av en mängd parametrar i blod och sårvätskor. Tekniken innebär tidigare ouppnåeliga möjligheter till individuell anpassning av avancerad sårvård. Förutom patientnyttan öppnas stora förbättringsmöjligheter vad gäller kostnadseffektiviteten inom segmentet.

"Den unika sårvårdslösningen kan få avgörande betydelse för individanpassad vård världen över. Min viktigaste uppgift nu blir att identifiera rätt fokus och strategi för att med målmedvetet och långsiktigt arbete kunna infria de med rätta högt ställda förväntningarna. Ansvaret är stort och utmaningen sporrande – och jag är mycket förväntansfull inför uppgiften", säger Klas Arildsson, tillträdande VD för dotterbolaget.

Klas Arildsson har tidigare innehaft en rad ledande positioner, där ett flertal av rollerna har involverat internationella uppdrag. Inte minst kan nämnas hans omfattande erfarenhet från de globala dialysbolagen Gambro Renal Products och Baxter Inc, där han bland annat haft ansvar för försörjningskedjor och affärsområden, samt rollen som VP Operations Getinge Infection Control AB. Klas Arildsson har en teknisk utbildning inom maskinteknik. Han ingår i näringslivsrådet för Lunds Universitet och är också styrelseordförande i Dignitana AB och Kristianstad Österlen Airport.

Utnämningen sker inför den kommande utdelningen av dotterbolaget till aktieägarna, och den därpå följande särnoteringen som planeras äga rum innan sommaren 2021.

Om Redsenses sårvårdsprojekt

I november 2018 inledde Redsense en strategisk vidareutveckling av den patenterade teknik för optisk identifiering av blodläckage i samband med hemodialys som utgör grunden för företagets verksamhet. Syftet var att med innovativa optiska mätningar kunna adressera även marknaden för avancerad sårvård, värd omkring 100 miljarder kronor. Under 2019 erhölls patent i Sverige liksom positiv återkoppling på en internationell PCT-ansökan. En prototyp har utvecklats och testats med framgångsrikt resultat.

Den 30 november 2020 offentliggjordes att styrelsen i Redsense Medical AB beslutat lägga sårvårdsprojektet i ett eget affärsområde. En extra bolagsstämma hölls 18 december 2020 och beslutade att dela ut affärsområdet till aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.          

Läs mer hos Cision
Read more about Redsense Medical AB

Subscription