Published: 3/16/2023 10:03:20 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about SolidX AB: AKTIEN NED 3% EFTER DELÅRSRAPPORT MED BROMSAD TILLVÄXT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aktien i it-konsultbolaget Solidx tappade 3 procent i torsdagens inledande handel efter att bolaget redovisat ett rörelseresultat för det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 på 2,5 miljoner kronor (1,6).

"Ökningen om 59 procent för rörelseresultatet är huvudsakligen till följd av verksamhetens tillväxt i form av flera konsulter och förbättrade marginaler", skriver Solidx.

Nettoomsättningen steg till 27,7 miljoner kronor (18,6), en ökning med 49 procent. Det innebar dock en inbromsning från ett kvartal tidigare när tillväxttakten var 135 procent till en kvartalsomsättning på 25,4 miljoner kronor.

Nettoresultatet för kvartalet november-januari landade på 2,0 miljoner kronor (1,2). Närmast föregående kvartal, som slutade i oktober, var nettoresultatet 2,6 miljoner kronor.

Vd Filip Alexanderson uppger sig vara stolt över vad bolaget presterar.

"Inte minst som vi samtidigt bygger för framtiden, med en balans mellan rekrytering av fler konsulter och att teckna nya avtal med kunder. Därmed ligger vi även bra till för att nå vår mer långsiktiga målsättning om att passera 200 miljoner kronor i omsättning", skriver han i delårsrapporten.          
        

Read more about SolidX AB