Press release from Companies

Published: 2021-02-18 18:00:12

Abera Bioscience AB: Korrigering: Abera Bioscience AB tidigarelägger datum för publicering av bokslutskommuniké 2020

Det tidigare offentliggjorda pressmeddelandet innehöll en MAR-etikett vilket den inte skulle ha gjort. 

Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") har tidigare meddelat att bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020 kommer att publiceras 26 februari 2021. Styrelsen i Abera har nu beslutat att tidigarelägga datumet för publicering av bokslutskommunikén till måndagen den 22 februari 2021.

För mer information, vänliga kontakta:

Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 72 020 24 73
E-post: info@aberabio.com
Hemsida: www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam, Stockholms universitet och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Utifrån plattformsteknologin har Bolaget utvecklat vacciner och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, inom pneumokocker befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Läs mer hos Cision
Read more about Abera Bioscience AB

Subscription