Press release from Companies

Published: 2021-02-24 08:01:00

Abera Bioscience AB: Idag inleds handeln i Abera Bioscience AB:s aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 24 februari 2021, inleds handeln i Abera Bioscience AB:s ("Abera" eller "Bolaget") aktier på Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Aktier handlas under kortnamnet "ABERA" och ISIN-kod för aktien är SE0015245097.  

Nyemission av aktier inför notering
Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en övertecknad nyemission om totalt cirka 24,1 MSEK. Nyemissionen tecknades till totalt cirka 220,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 915 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,3 MSEK. Genom nyemissionen kommer Abera att tillföras cirka 950 nya aktieägare.

VD Maria Alriksson kommenterar:
"Det har varit fantastiskt att få uppleva det enorma intresset för Bolaget och vi är mycket glada och tacksamma över detta. Framförallt är vi glada över att så många ser potentialen i Abera och vår verksamhet. Vi ser nu fram emot att verka som ett noterat bolag och ta del av de möjligheter det medför."

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till Abera i samband med nyemissionen.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 72 020 24 73
E-post: info@aberabio.com
Hemsida: www.aberabio.com

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta: 
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam, Stockholms universitet och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Utifrån plattformsteknologin har Bolaget utvecklat vacciner och fokuserar i dagsläget på två huvudspår – pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, inom pneumokocker befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Läs mer hos Cision
Read more about Abera Bioscience AB

Subscription