Published: 5/17/2023 8:23:21 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Umida Group AB: LÄGRE OMSÄTTNING 1 KV MEN TRYGGA MED OMSÄTTNINGSMÅL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dryckesbolaget Umidas nettoomsättning exklusive punktskatter uppgick till 12,5 miljoner kronor under första kvartalet 2023, en minskning med 4 procent jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen sjönk till 23,7 procent (32), på grund av mindre gynnsam produktmix, ökade inköpskostnader och högre distributionskostnader.

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-1,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital blev -4,7 miljoner kronor (-2,7).

Det första kvartalet för 2023 har inneburit fortsatt osäkerhet på marknaden, med hög inflation och stigande räntor vilket påverkat konsumenterna.

"Vi ser tydliga trender från Systembolaget kring en minskad försäljning och framförallt mer fokus på inköp av produkter inom lägre prissegment. Denna trend förstärktes under april vilket totalt blev en riktigt svag månad för Systembolaget då försäljningen sjönk med hela 6,3 procent i total volym jämfört med samma månad förra året", skriver vd Filip Lundquist i rapporten.

Han noterar att första kvartalet alltid är årets svagaste kvartal för Umida.

"Vi hade flertalet nyheter med oss in i första kvartalet förra året vilket gör att vi inte riktigt når över förra årets försäljning. Jämför vi försäljningen mot vårt interna säljestimat för kvartalet når vi nästan 2 miljoner kronor över vår prognos. Denna goda start gör att vi efter det första kvartalet känner oss trygga med vårt mål om att nå tillbaka över 80 miljoner kronor i nettoomsättning för helåret", skriver vd.          
        

Read more about Umida Group AB