Press release from Companies

Published: 2021-04-08 10:12:14

Abera Bioscience AB: Abera Bioscience initierar prekliniska onkologistudier

Abera Bioscience AB ("Abera" eller "bolaget") ökar sitt fokus inom onkologi och har inlett prekliniska studier hos kontraktsforskningsbolaget Truly Labs. Syftet med studierna är att utforska bolagets teknologiplattformar inom onkologi och välja spår för framtida utveckling, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i bolagets memorandum.

Abera Bioscience är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserat på innovativa och patentskyddade teknologiplattformar. Verksamheten har hittills varit fokuserad på profylaktiska (förebyggande) vacciner, bl.a. bolagets pneumokockvaccin Ab-01.12. Nu ökar bolaget sin verksamhet inom terapeutiska (behandlande) vacciner mot cancer, inom så kallad immunonkologi. Immunonkologi innebär att man aktiverar och riktar kroppens eget immunförsvar mot cancertumörer och därigenom får kroppen att själv bekämpa sjukdomen.

- Vi är exalterade över att nu vara igång med våra studier inom immunonkologi. Extern och intern forskning indikerar att våra teknologier har stor potential inom området. Vår målsättning är att med utgångspunkt från vår egen teknologi använda oss av redan befintliga resultat och kunskap inom immunonkologi för att förstärka effekten av redan existerande och godkända produkter, berättar Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Aberas patenterade plattformsteknologier är mångfacetterade och bygger på möjligheten att dekorera gramnegativa bakterieceller eller vesiklar från dessa celler, så kallade Outer Membrane Vesicles (OMV). Dessa fungerar därmed som bärare till vilka olika typer av molekyler, t.ex. sjukdomsspecifika antigen eller tumörpåverkande molekyler, kan fästas. Bolagets teknologier möjliggör dessutom en snabb produktion av t.ex. olika prototypvaccin där molekylerna på bäraren enkelt kan bytas ut, vilket innebär att flera alternativa kandidater kan tas fram för screening.

- Vår samarbetspartner för dessa studier är det svenska kontraktsforskningsbolaget Truly Labs som kommer med de bästa referenser från branschkollegor, och har en bred erfarenhet inom preklinisk utveckling inom immunonkologi. Samarbetet har redan från start präglats av kreativitet och tydligt fokus att på kort tid nå marknaden. Vår plan är att testa flera olika varianter där vi använder vår plattform för att förbättra existerande teknologier i syfte att välja ut de mest lovande för vidare utveckling. Detta innebär att vi nu accelererar och bygger en ny verksamhetsgren i bolaget, inom en nisch med stor marknadspotential och möjligheter till kommersiella samarbeten, fortsätter Maria Alriksson. 

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam, Stockholms universitet och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi (Outer Membrane Vesicles). Utifrån plattformsteknologin har bolaget utvecklat vacciner och fokuserar i dagsläget på två huvudspår –pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, inom pneumokocker befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Läs mer hos Cision
Read more about Abera Bioscience AB

Subscription