Press release from Companies

Published: 2021-04-14 09:19:27

Shortcut Media AB: Shortcut Media Group (SMG) ingår icke-bindande avsiktsförklaringar om två förvärv som tillsammans omsätter 15-20 Mkr på årsbasis

SMG har ingått icke-bindande avsiktsförklaringar, s.k. "Letter of Intent", om två förvärv som tillsammans omsätter 15-20 Mkr på årsbasis. Förvärven har en rörelsemarginal (EBIT) om ca 10%.

Avsiktsförklaringarna har som uttalat mål att parterna ska förhandla fram slutliga villkor i syfte att genomföra de två förvärven under andra kvartalet 2021.

Förvärven kommer – givet att de genomförs – stärka SMG:s bredd, koncernens digitala förmåga samt innebära en viss geografisk expansion.  

– De strikta restriktioner i Sverige som varit i kraft under bland annat första kvartalet 2021 har inneburit lägre affärsvolymer för branschen i stort. I den miljön är förutsättningarna för SMG att genomföra förvärv ovanligt goda. Vi ser därför mycket fram emot att söka gå i mål med de här förvärven innan sommaren, säger Anders Brinck, VD för SMG.

De huvudsakliga steg som återstår för att genomföra förvärven inkluderar att förhandla fram slutliga villkor, att genomföra slutlig Due Diligence ("DD") samt att villkor med mera godkänns av SMG:s styrelse.  

Mer detaljerad information kommer att kommuniceras förutsatt att förvärven genomförs. Skulle SMG välja att inte slutföra ett eller bägge av ovan nämnda förvärv kommer detta omgående att kommuniceras till aktiemarknaden.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021.

Läs mer hos Cision
Read more about Shortcut Media AB

Subscription