Press release from Companies

Published: 2021-04-21 15:04:52

Redsense Medical AB: Uppdatering: Ny fastställd avstämningsdag för utdelning av dotterbolaget Odinwell AB

Vid extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (”Redsense” eller ”Bolaget”) den 19 april 2021 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag avseende utdelningen av Redsense dotterbolag Odinwell AB (”Odinwell”). Med anledning av föreliggande handläggningstider hos ansvarig myndighet har styrelsen beslutat att ändra avstämningsdag hos Euroclear för utdelning av aktier i Odinwell till aktieägare i Redsense från den 27 april till den 10 maj 2021.

Detta innebär att sista dag för handel i Redsense aktie inklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell justeras från vad som tidigare kommunicerats, till den 6 maj 2021. Redsense aktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell från och med den 7 maj 2021.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Läs mer hos Cision
Read more about Redsense Medical AB

Subscription