Press release from Companies

Published: 2021-04-23 15:43:14

Shortcut Media AB: Bond Street Film tilldelas ramavtal med Region Stockholm

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group, rankades som nummer 2 av 5 st avtalsleverantörer i Region Stockholms nationella upphandling av filmproduktion. Upphandlingen är värd ca 5 Mkr per år under de upp till fyra åren som avtalet löper, totalt upp till 20 Mkr.

Den högst rankade leverantören får första fråga kring mindre avropsförfrågningar upp till ett värde om ca 50-100 000 Kr vardera, beroende på hur leverantören prissatt dessa. Om den högst rankade leverantören inte svarar i tid eller kan utföra projektet går projektet till Bond Street Film. Vid övriga avrop kommer en förnyad konkurrensutsättning att ske mellan de fem leverantörer som tilldelats avtal. Detta innebär att samtliga fem leverantörer har lika möjlighet att tilldelas projektet.

Upphandlingen är enligt Region Stockholm värd upp till 20 Mkr under de totalt upp till fyra åren som avtalet väntas löpa, vilket indikerar en genomsnittlig beställningsvolym per år om ca 5 Mkr.  

Region Stockholms förfrågningsunderlag indikerar att knappt hälften av volymen i avtalet kommer att gå till i första hand den förstarankade leverantören och i andra hand till Bond Street Film. Återstående drygt hälften av volymerna kommer att innebära förnyad konkurrensutsättning mellan de fem leverantörerna.

Det ska understrykas att avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlningsbeskedet kan komma att överklagas av någon anbudsgivare. Om så sker kommer SMG snarast att meddela detta till marknaden. Sker ingen överprövning kommer marknaden att informeras när avtal är tecknat.

Om Bond Street Film

Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Bond Street är ett av Sveriges mest prisbelönta filmproduktionsbolag och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 priser i fyra internationella och svenska tävlingar. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB. Mer information finns på www.bondstreet.se och www.froststudio.se.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021.

Läs mer hos Cision
Read more about Shortcut Media AB

Subscription