Published: 11/23/2023 2:41:44 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Renewable Ventures Nordic AB: GOSOL BÖRJAR HANDLAS PÅ SPOTLIGHT 28 NOV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Energibolaget Gosol, verksamt inom energilösningar med inriktning på solceller, laddinfrastruktur och batterilösningar, har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första handelsdag beräknas bli den 28 november 2023.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Gosol avser med sin notering fortsätta sin tillväxtresa organiskt och genom en notering skapa en ökad kännedom om bolaget samt möjligheter för incitamentsprogram för anställda, vilket bedöms gynna Gosol vad avser möjligheten att attrahera och behålla kompetent personal, heter det.

Investeringsbolaget Renewable Venture, som är noterat på Spotlight Stock Market, förvärvade Gosol i slutet av augusti för omkring 105 miljoner kronor, delvis via aktier, och uppgav då att de kommer att kvarstå som långsiktiga ägare.          
        

Read more about Renewable Ventures Nordic AB