Press release from Companies

Published: 2021-06-11 14:18:30

MoveByBike Europe AB: Första dag för handel i MoveByBike Europe AB är den 16 juni 2021

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att första dag för handel i Bolagets aktier på Spotlight Stock Market har senarelagts, med anledning av att Bolagsverkets registrering av nyemissionen – och därav även utbokning av nyemitterade aktier – försenats. Första dag för handel förväntas bli på onsdag, den 16 juni 2021.

För mer information om noteringen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Läs mer hos Cision
Read more about MoveByBike Europe AB

Subscription