Published: 5/24/2024 4:21:06 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about VibroSense Dynamics AB: INLETT REKRYTERING AV NY VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics har utan dröjsmål inlett en rekrytering av en ny vd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Anledningen till rekryteringen är att Vibrosense efter den senaste genomförda företrädesemissionen beslutat att det ska förstärka sina insatser att arbeta med distributörer och återförsäljare, parallellt med en kontinuerlig bearbetning av slutkunder.

"För ändamålet gör båda parter en bedömning att detta kommer kräva en annorlunda profil hos bolagets vd med ett stort fokus på internationell försäljning till distributörer inom Medtech", heter det.

Bolagets nuvarande vd Hans Wallin kommer att arbeta kvar fram till dess att en ny vd har utsetts samt under en period därefter för att säkerställa en smidig övergångsfas när bolaget rekryterat en ny vd, skriver Vibrosense.          
        

Read more about VibroSense Dynamics AB