Published: 6/11/2024 4:30:22 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Shortcut Media AB: AVSER ANSÖKA OM AVNOTERING FRÅN SPOTLIGHT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för produktionsbolaget Shortcut Media har för avsikt att ansöka om avnotering av bolagets aktie från Spotlight Stock Market. Bolaget har för få ägare för att förbli noterat, framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet är en konsekvens av att Shortcut Media inte längre uppfyller Spotlights noteringskrav på minst 100 aktieägare som innehar aktier till ett värde av 2.000 kronor eller mer.

Aktiemarknadsnämnden har meddelat att om bolaget inte längre uppfyller noteringskraven strider en avnotering inte mot god sed på aktiemarknaden. Detta under förutsättning att avnoteringsansökan sker tidigast tre månader efter det att avnoteringsplanerna offentliggjorts.

"Efter ett år av rekonstruktion och kraftiga nedskärningar är Shortcut Media-koncernen ett betydligt mindre bolag med en nuvarande värdering på under 10 miljoner kronor. Vårt fokus framöver är att utveckla de två kvarvarande verksamheterna Magoo och Stark Film, som båda har fina förutsättningar att återgå till god lönsamhet och tillväxt när konjunkturen vänder. Detta arbete kommer underlättas utanför den noterade miljön, samtidigt som kostnadsbesparingarna kommer att vara betydande för bolaget", säger Lennart Larsson, tillförordnad vd för Shortcut.

Avnoteringsansökan kommer att lämnas in till Spotlight Stockmarket den 11 september 2024 och fram till dess ansökan godkänts kommer handel bedrivas som vanligt.          
        

Read more about Shortcut Media AB