Press release from Companies

Published: 2021-12-20 15:38:04

Everysport Media Group AB: Valberedning för Everysport Media Group AB (publ.) utsedd

I enlighet med tidigare beslut vid årsstämma har bolagets styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2022.

Valberedningen består av Paul Fischbein, i egenskap av styrelseordförande i Everysport Media Group AB (publ.), Johan Ejermark och Michael Hansen i egenskap av representanter för de två största ägargrupperna/aktieägarna som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Everysport Media Group AB (publ.).

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2022.

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB,
tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@esmg.seEverysport Media Group (ESMG) är en koncern inom sport. ESMG är uppdelat i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernen har totalt ca 160 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har bland annat också kontor i Norge och USA. Gruppen är noterad på Spotlight Stock Market (EVERY).

Läs mer hos Cision
Read more about Everysport Media Group AB

Subscription