Press release from Companies

Published: 2022-05-03 09:00:00

MoveByBike Europe AB: MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

MoveByBike Europe AB ("MoveByBike") offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet avseende 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 267 (5 170) TSEK.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 447 (-3 328) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,42 (-0,56) SEK.*
  • Koncernens kassa och bank uppgick till 3 799 (1 721) TSEK.
  • Koncernens soliditet uppgick till 36% (28%).

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 1 januari öppnar MoveByBike ny cityhubb i Norra Stockholm.
  • Den 1 januari startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Fruktbudet AB.
  • Den 24 februari startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Dott E-Scooter AB.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Den 2 maj utökar MoveByBike avtalet med Fruktbudet. Dubblerar volymen i Malmö samt expanderar till Göteborg och Stockholm.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Läs mer hos Cision
Read more about MoveByBike Europe AB

News from Spotlight Group