Reports

Published: 2022-04-20 08:30:00

Plejd AB: Stark tillväxt och 76% högre rörelseresultat

Första kvartalet (jan–mars 2022)

Nettoomsättning uppgick till 99 305 tkr (74 203), vilket är en ökning med 33,8 % jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 59,0 % (55,6).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28 551 tkr (17 955), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 28,8 % (24,2).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19 856 tkr (11 296), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,0 % (15,2).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,48 kr (0,82).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

VD har ordet

Stark tillväxt och växande lönsamhet fortsätter

Vi inleder året starkt med ett första kvartal som visar en organisk tillväxt på 34 % och fortsatt hög lönsamhet. Rörelseresultatet ökar med 76 % mot samma kvartal föregående år och uppgår till 20 mkr, vilket innebär en rörelsemarginal på 20 %. Bruttomarginalen uppgår till 59 % för kvartalet, även det är en ökning gentemot tidigare år.

Tillväxten i installationer ökar med närmare 42 %, då lagernivåerna för kvartalet är normala så kan detta ses som ett bättre jämförelsetal till följd av föregående års högre lageruppbyggnad. Vi kompletterar således tillväxten i omsättning med tillväxt i installationer för att bättre förstå bolagets utveckling.

Norge fortsätter visa en fantastisk utveckling, hela 167 % i organisk tillväxt och 213 % i installationer. Både omsättning och installationer liknar Sveriges utveckling under 2019. Vi ser ett fortsatt stabilt Sverige med en ökning i installationer på 23 %, som förväntas öka vid lansering av nya produktkategorier då nuvarande “puck-serien” varit på marknaden över 5 år. Även Finland och Nederländerna inleder året starkt, två marknader där båda väntar på produktanpassningar som är viktiga för att ytterligare kunna öka tillväxttakten.

På utvecklingsfronten fokuserar vi på funktionerna i systemet för att klara av både större system och kommersiella installationer. Med en rad funktioner och produkter riktade mot den kommersiella marknaden under närmaste åren förväntar vi oss stark tillväxt även i det segmentet framöver. Under 2022 har vi även som målsättning att visa upp en av våra nya produktkategorier.

Teamet levererar ett fint första kvartal i vår utstakade bana med stark tillväxt under växande lönsamhet.

Babak Esfahani

VD för Plejd AB (publ)

För ytterligare information

Telefon: 010 207 89 01

E-post: investor@plejd.com

Om bolaget

Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.

Läs mer hos Cision
Read more about Plejd AB

Subscription