Press release from Companies

Published: 2022-05-17 08:30:00

Respiratorius AB: Respiratorius offentliggör årsredovisning för brutet räkenskapsår

2022-01-01 —2022-04-30

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 0830.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB

Subscription