Press release from Companies

Published: 2022-05-18 20:27:18

Spermosens AB (publ): Spermosens tidigarelägger marknadsdebut i USA: LOI med Seattle Sperm Bank

Spermosens har uppnått en viktig milstolpe: den första avsiktsförklaringen (LOI – Letter of intent) om försäljning av bolagets system för forskningsbruk har tecknats med Seattle Sperm Bank, en ledande aktör i USA. Försäljningsvärdet av avsiktsförklaringen beräknas till cirka 900 KSEK och leveranserna beräknas inledas under fjärde kvartalet i år.

Seattle Sperm Bank är en av världens största spermiebanker, med ett fokus på att erbjuda spermiedonationer av högsta kvalitet, och att hjälpa familjer globalt. Seattle Sperm Bank använder industriledande diagnostik, och har alltid varit pionjärer på vägen mot förbättrad testning och förbättrade laboratorieprocesser.

 

"Som en del av vårt engagemang för kvalitet och förbättring är Seattle Sperm Bank glada över att använda Spermosens JUNO-Checked® System på alla 5 laboratorieplatser i USA och Europa.

 Detta initiativ är ett bevis på vårt engagemang för kvalitet och förbättring, och kommer vägleda våra ansträngningar att identifiera och validera spermiedonatorer av högsta kvalitet", säger Fredrik Andreasson, CEO på Seattle Sperm Bank.

 

"Vi är nöjda över att teckna ett LOI med en ledande aktör på den amerikanska marknaden. Försäljning för forskningsbruk ser vi som ett mycket viktigt första steg inför en bred marknadsetablering. Försäljningsvärdet av den initiala avsiktsförklaringen beräknas till cirka 900 KSEK. Att vi dessutom når den amerikanska marknaden betydligt tidigare än beräknat är naturligtvis oerhört positivt", säger John Lempert, CEO på Spermosens.

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-18 20:27 CET.

Läs mer hos Cision
Read more about Spermosens AB (publ)

Subscription