Press release from Companies

Published: 2022-05-25 08:00:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB (publ) tillförs 19,7 MSEK genom optionsinlösen och meddelar flaggning

Spermosens AB (publ) meddelar idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Under perioden 2 maj – 23 maj 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Bolaget tillförs 19,7 MSEK genom nyttjandet av 1 604 823 teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 31 procent.

Spermosens tillförs därmed cirka 19,7 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK.

 

Antal aktier och aktiekapital

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Spermosens uppgå till 12 115 787 och aktiekapitalet uppgå till 1 211 579 SEK.

 

Med en teckningsgrad om cirka 31 procent till ett pris per aktie på 12,29 SEK, (> 200% av noteringskursen) har bolaget säkrat nästan 20 MSEK. Utspädningen beräknas till 13 procent, vilket är betydligt lägre än de cirka 33 procent en full teckningsgrad hade medfört. Erhållen finansiering gör att företaget därmed säkrat den fortlöpande verksamheten för kommande 12 månader. Spermosens målsättning är att inleda försäljning av produkter för forskningsbruk under 2022 och accelerera försäljningen under 2023.

 

"Vi är glada över att ha säkrat finansiering för att slutföra utvecklingen av JUNO-Checked system och påbörja första fasen av marknadsintroduktion med försäljning för forskningsändamål i USA, Sverige, Norge och Danmark." säger John Lempert, VD Spermosens.

 

Kushagr Punyanis aktieinnehav i Spermosens AB är oförändrat 1 578 240 aktier. Som följd av emissionen av TO1 ökar antalet aktier i bolaget och därmed förändras Kushagr Punyanis andel av samtliga aktier. Före emissionen är andelen 15,0 procent och efter emissionen är andelen 13,0 procent.

 

Eminova Fondkommission AB

www.eminova.se

info@eminova.se

 

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

 

Läs mer hos Cision
Read more about Spermosens AB (publ)

Subscription