Press release from Companies

Published: 2022-06-15 13:56:40

Abera Bioscience AB: Lyckad uppskalning av produktionsprocessen för Abera Bioscience första vaccin

Abera Bioscience ("Abera" eller "Bolaget"), som utvecklar vacciner och immunoterapier baserat på egna vaccinplattformar, har genomfört en lyckad uppskalning av produktionsprocessen för bolagets första vaccin, ett nasalt vaccin mot pneumokocker som bl.a orsakar lunginflammation. Projektet genomfördes på Testa Center – en testbädd för biotekniska produktionsprocesser som stöds av bl.a. Cytiva och Vinnova och innebär att bolaget nu kan gå vidare och producera material för toxikologiska och kliniska studier enligt tidsplan.

"Detta är en viktig milstolpe för bolaget och för vår vaccinkandidat mot pneumokocker. I och med detta tar vi steget från en småskalig labb-process till en produktionsprocess som är anpassad för GMP och storskalig produktion. Vi har fått fram en process som är enkel och mycket kostnadseffektiv vilket kommer kunna spegla sig i lågt "Cost-of-Gods" i slutändan. Uppskalningen är inte bara till nytta för detta vaccin utan vi har också skapat grunden för storskalig produktion av vår plattform där nya vaccin snabbt kan designas, och nu även produceras", säger Mats Lundgren VP Research & Development på Abera Bioscience.

Som tidigare kommunicerats har Abera fått drygt en miljon SEK i bidrag från Tillväxtverket och Vinnova för att utveckla och verifiera sin produktionsprocess i Testa Center.

"Arbetet i Testa Center är nu avslutat och det var ett mycket lyckat projekt. Som resultat har vi både en verifierad produktions- och reningsprocess för vår plattform och för vårt vaccin Ab-01.12 samt att vi har stärkt vår interna kompetens inom produktion. Detta har varit ett lyckat samarbete med vår tillverkningspartner NorthX Biologics och vi är tacksamma för det stöd vi fått från Testa Center, Vinnova och Tillväxtverket. Genom samlade krafter har vi genomfört en uppskalning a v produktionsprocessen på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt" säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som befinner sig i sen preklinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Läs mer hos Cision
Read more about Abera Bioscience AB

News from Spotlight Group