Press release from Companies

Published: 2022-06-15 15:00:32

JS Security Technologies Group AB: JS Security erhåller order avseende Apex

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en mindre order om cirka 25 TSEK. Ordern avser JS Securitys tjänst Apex.

Ordervärdet som initialt är på cirka 25 TSEK är fördelat över en 12-månadersperiod med start i augusti 2022. JS Security har som målsättning att utöka engagemanget med kunden under året. Ordern avser tjänsten Apex (tidigare ''Security-as-a-Service''), vilket är JS Security’s decentraliserade fillagringssystem baserat på Bolagets egenutvecklade P2P-nätverk. Kunden kommer initialt att använda tjänsten som en extern backup-lösning.

Kunden har vidare visat intresse av att sätta upp 10 noder, där en lagringskapacitet om 5 TB kommer att tillföras Bolagets lagringsnätverk.

‘’Jag upplever att människor omkring mig blir alltmer medvetna om och nyfikna på JS Securitys produkter och tjänster. Detta gör att jag får allt fler förfrågningar om både stora och små affärsmöjligheter. Vidare har vi kommit närmare våra kunder och har dom senaste veckora upplevt att vi kortat ner säljprocesserna. Samtidigt har vi just initierat marknadsföringskampanjer av Bolagets produkter enligt en kraftfull ‘’Go-To-Market’’-strategi. Nu inväntar vi med spänning resultatet.’’ säger Pierre Grönberg, grundare och CTO, JS Security

Viktig information vid offentliggörande av kundorder
JS Security är ett cybersäkerhetsföretag som värnar om sina kunders integritet. Mot bakgrund av detta, samt att JS Security lagrar känslig och viktig information, klassar Bolaget det som en säkerhetsrisk att publicera kundernas företagsnamn vid offentliggörande av en kundorder. Därav väljer JS Security att inte publicera företagsnamn vid ordertillfället.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about JS Security Technologies Group AB

News from Spotlight Group