Press release from Companies

Published: 2022-06-21 15:27:39

JS Security Technologies Group AB: JS Security presenterar APEX - Viktig milstolpe i koncernens utveckling

JS Security Technologies Group AB:s helägda dotterbolag JS Security Technologies AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’), presenterar idag en utarbetad och konceptualiserad paketering av Bolagets tjänst APEX. APEX är en decentraliserad och fullt S3-kompatibel fillagringstjänst. Paketeringen av APEX markerar en viktig milstolpe i Bolagets strategi om att nå tydliga KPI:er för produktutvecklingen 2022.

JS Security presenterar idag APEX, vilket är en vidareutvecklad version av Bolagets tidigare tjänst “Infrastructure-as-a-Service’’. APEX bygger på JS Security egenutvecklade och decentraliserade “file engine” och erbjuder överlägsen funktionalitet, enkelhet samt säkerhet. APEX är en API-baserad tjänst som är fullt S3-kompatibel.

S3 är Amazon’s objektlagringstjänst som erbjuder ledande skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet och prestanda. S3 kan användas för att lagra och hämta data - när som helst, var som helst.

Genom att göra APEX API - S3-kompatibelt, möjliggör Bolaget för företag och utvecklare som bygger applikationer att nyttja APEX decentraliserade, krypterade och fildelade nätverk, istället för Amazon’s egna lösningar.

För att uppnå den förväntade försäljningen och expansionen, har Bolaget paketerat sina tjänster för att möta marknadens behov. JS Security kan konstatera att Bolagets produkter och tjänster sannolikt befinner sig 2-3 år före marknaden.

För mer information om APEX, vänligen besök: https://apex.storage/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about JS Security Technologies Group AB

News from Spotlight Group