Press release from Companies

Published: 2022-06-22 15:00:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB (publ) genomför tilldelning av kvalificerade personaloptioner

Vid bolagsstämman den 12 maj beslutades om införandet av ett långsiktigt personaloptionsprogram.

Styrelsen i Spermosens AB har beslutat om tilldelning av 270 000 kvalificerade personaloptioner. Ulrik Nilsson, CFO har tilldelats 190 000 personaloptioner. Fyra övriga nyckelpersoner har tilldelats sammanlagt 80 000 personaloptioner.

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2022/2025 hänvisas till beslutet på den bolagstämman den 12 maj 2022.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

 

 

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

 

Läs mer hos Cision
Read more about Spermosens AB (publ)

Subscription