Press release from Companies

Published: 2022-07-28 08:00:00

Everysport Group AB: Halvårsrapport 2022 Everysport Group AB (publ)

"Mediaaffären fortsatte att växa i Q2 trots stor osäkerhet i marknaden, främst genom ökade prenumerationsintäkter. Padeln möter ett fortsatt högt utbud och åtgärder vidtas för att minska kostnaderna."

Sammanfattning av det andra kvartalet 2022

Nettoomsättning* 47,3 mkr (58,1 mkr)
Rörelseresultat (EBITDA) 1,2 mkr (16,4 mkr)
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -10,8 mkr (7,5 mkr)
Resultat efter finansiella poster -12,7 mkr (6,1 mkr)
Resultat per aktie -2,11 kr (0,33 kr)

* Inklusive förvärvad omsättning genom Every Padel 1,4mkr

Sammanfattning av det första halvåret 2022

Nettoomsättning* 97,6 mkr (83,6 mkr)
Rörelseresultat (EBITDA) 6,8 mkr (17,9 mkr)
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -16,4 mkr (7,8 mkr)
Resultat efter finansiella poster -20,1 mkr (6,6 mkr)
Resultat per aktie -3,22 kr (-0,07 kr)

* inklusive förvärvad omsättning genom Trav og Galoppnytt 3,0 mkr och Every Padel 19,9 mkr

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@esmg.se

Everysport Group är en koncern inom sport. Everysport är uppdelat i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernen har totalt ca 160 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har bland annat också kontor i Norge och USA. Gruppen är noterad på Spotlight Stock Market (EVERY).

Läs mer hos Cision
Read more about Everysport Group AB

Subscription