Press release from Companies

Published: 2022-08-29 13:51:37

Preservium Property AB: Preservium Property AB publicerar halvårsrapport januari – juni 2022

När årets första halvår summeras kan det konstateras att bolaget går enligt plan.

Halvåret januari – juni 2022

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 32 808 tkr
 • Driftnettot uppgick till 29 148 tkr, vilket resulterande i en överskottsgrad på 88,84 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15 503 tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 104 tkr motsvarande 7,36 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23 503 tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 586 000 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,42 och belåningsgraden till 66,61 %
 • NRV uppgick till 114,89 kr

Kvartalet april – juni 2022

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 16 442 tkr
 • Driftnettot uppgick till 14 896 tkr, vilket resulterande i en överskottsgrad på 90,60 %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 094 tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 27 251 tkr motsvarande 5,88 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26 039 tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 586 000 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,47 och belåningsgraden till 66,61 %
 • NRV uppgick till 114,89 kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Preservium Property AB
+46 8 402 51 05
Ingeborg.magnusson@paretosec.com

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
john.malmstrom@paretosec.com

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323–9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Preservium Property AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2022. För mer information gällande Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Read more about Preservium Property AB

News from Spotlight Group