Press release from Companies

Published: 2022-09-30 09:06:58

Tendo AB: Tendo AB färdigställer ram för kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar idag att ramen för Bolagets kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485 är färdigställd och övergår nu till ett löpande arbete för att hålla systemet uppdaterat i takt med den fortsatta utvecklingen av Tendo.

Tendo har under året arbetat tillsammans med sin samarbetspartner ImproveMatic ApS ("ImproveMatic") för att färdigställa ramen för Bolagets kvalitetsledningssystem (QMS). Enligt tidigare kommunicerad målsättning är nu ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 13485 som säkerställer att Tendo uppfyller standarden för att tillverka medicintekniska produkter färdigställt. Kvalitetsledningssystemet inkluderar exempelvis dokumenthantering, processbeskrivning, leverantörshantering och produktutvecklingsrutiner.

 

"Vi har under årets gång arbetat med vårt kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 13485 som krävs för att sälja medicintekniska produkter. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem är oerhört viktigt för Tendo och det är därför glädjande att vi, tillsammans med vår samarbetspartner ImproveMatic, har färdigställt en stabil grund. Eftersom kvalitetsledningssystem är levande fortsätter vi nu arbetet löpande med att hålla systemet uppdaterat och anpassat efter vår fortsatta utveckling inom Bolaget. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med ImproveMatic och ser fram emot att tillsammans arbeta vidare med utvecklingen av vårt kvalitetsledningssystem ", säger Sofie Woge, VD på Tendo.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Read more about Tendo AB

Subscription