Press release from Companies

Published: 2022-10-24 11:34:13

Spermosens AB (publ): Rättelse: Spermosens AB (publ) tecknar avsiktsförklaring för produktion av kassett

Rättelsen rör att MAR-etikett fallit bort i PDF-versionen. Spermosens AB (publ) har verifierat konceptet för tillverkning av kassetten – den engångsartikel där provet som ska analyseras placeras – med hjälp av FlexMedical Solutions Ltd. Projekt avseende produktionsförberedelse har påbörjats tillsammans med FlexMedical Solutions Ltd. Baserat på goda resultat har även en icke bindande avsiktsförklaring för färdigställande och produktion tecknats. FlexMedical Solutions Ltd erbjuder flexibel produktionskapacitet av hög kvalitet, med möjlighet till uppskalning.

 -”Jag är mycket nöjd över samarbetet med FlexMedical Solutions Ltd och ser fram mot att färdigställa utvecklingen och inleda tillverkningen. Genom att outsourca produktionen av JUNO-Checked-kassetten till en högkvalitativ leverantör i branschen faller en viktig pusselbit på plats och vi är förberedda för uppskalning av produktionen”, säger John Lempert, CEO på Spermosens.

 

FlexMedical Solutions Ltd har gedigen erfarenhet från hela produktutvecklingens livscykel, och har hjälpt till att få ut flera produkter på marknaden. Spermosens har på ett skräddarsytt sätt fått tillgång till expertkunskaper vilket minskar projektets riskprofil och ökar sannolikheten för utvecklandet av en produkt som är både tekniskt och kommersiellt framgångsrik.

 

”Vi på FlexMedical Solutions är glada över förtroendet att vi blivit utvalda som partner till Spermosens, som utvecklar en banbrytande produkt. Efter vårt initiala arbete har den tekniska risken i projektet minskat och vi har påbörjat den produktionsförberedande fasen tillsammans med Spermosens. Vi strävar efter att göra allt vi kan för att skapa en hälsosammare morgondag genom kraften av diagnostik. ” säger Kevin Fallon, CEO på FlexMedical Solutions Ltd.

 

Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att bidra till ett ökat antal lyckade IVF behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Det årliga antalet behandlingscykler[1] beräknas uppgå till över 3 miljoner utfört på över 5000 kliniker. Enbart i Sverige startades under 2019 cirka 20 000 cykler[2] uppdelat på 18 IVF-kliniker.

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

[1] https://www.icmartivf.org/reports-publications/


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-24 11:34 CET.

Läs mer hos Cision
Read more about Spermosens AB (publ)

News from Spotlight Group