Press release from Companies

Published: 2022-10-25 08:00:00

Shortcut Media AB: Lennart Larsson blir tillförordnad VD i Shortcut Media Group

Styrelsen för Shortcut Media Group (SMG) har utsett styrelseordförande Lennart Larsson till tillförordnad VD efter att den nuvarande VDn Peter Söderlind tvingats till en längre tids frånvaro på grund av sjukdom. I samband med VD-bytet görs även en översyn av lönsamheten i dotterbolaget Bond Street Film AB, med syfte att säkra en långsiktig sund lönsamhet i hela koncernen.

"Shortcut Media har en stor potential att vara en av de drivande aktörerna på marknaden för produktion av rörlig bild i takt med att digitaliseringen i samhället ökar och de senaste månadernas arbete i bolaget har stärkt mig i den uppfattningen. Samtidigt kan jag konstatera att vi fortfarande har en lång väg att gå i det interna arbetet innan vi har en solid grund för att bygga verksamheten vidare. Jag beklagar att Peter Söderlind tvingas kliva av den här spännande delen av vår resa, men givetvis måste den personliga hälsan prioriteras. Jag ser framemot att tillsvidare fortsätta arbetet tillsammans med övriga i styrelse och ledning, säger Lennart Larsson, tf VD på Shortcut Media Group.

Lennart Larsson tillträder med omedelbar verkan och kommer inledningsvis att fokusera på den omstrukturering som tidigare meddelats marknaden. Arbetet beräknas pågå året ut och kommer att påverka lönsamheten för koncernen negativt i såväl det tredje som fjärde kvartalet. Ytterligare detaljer kring den pågående omstruktureringen och dess konsekvenser kommer att meddelas marknaden i rapporten för det tredje kvartalet som publiceras den 30/11.  

"De senaste månaderna har vi arbetat intensivt med att strukturera om bolaget för att stärka våra leveranser gentemot kund och vara väl rustade för att möta en fortsatt god efterfrågan på film och animationer. Efter en noggrann genomlysning av lönsamheten i koncernen och jag kan konstatera att situationen i vårt Stockholmsbaserade dotterbolag Bond Street Film inte är tillfredsställande, medan våra verksamheter i Göteborg och Söderhamn utvecklas mycket väl. Vi har förutsättningar att hålla samma lönsamhetsnivå också i Stockholm och arbetet för att nå dit kommer att fortgå under hösten", säger Lennart Larsson.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Larsson
Styrelsordförande och tf VD
lennart.larsson@alntorp.se
Tel: 070-546 53 29

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Shortcut Media Group
Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, STARK Film, Magoo, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Read more about Shortcut Media AB

Subscription