Press release from Companies

Published: 2022-10-27 08:48:20

Comintelli AB: Comintelli AB: Valberedning utsedd i Comintelli

Valberedningen i Comintelli AB har bildats inför årsstämman 2023. Valberedningen skall bestå av fyra (4) ledamöter. Av dem skall en (1) vara styrelsens ordförande och tre (3) vara ledamöter som utses av de röstmässigt största aktieägarna i ägarförteckningen per den 30 september året innan årsstämman. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara Valberedningens ordförande.

Följande ledamöter ingår i Valberedningen baserat på ägandet 30 september 2022;

  • Jesper Ejdling Martell, Valberedningens ordförande, representerar sig själv
  • Anders Thulin, representerar sig själv
  • Augvest AB, representeras av Daniel Orispää
  • Per Hjortblad, styrelseordförande i Comintelli AB

Valberedningen representerar 38,6 % av antalet röster och aktier i bolaget.

Om Comintelli AB 

Comintelli (comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com). 

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

Kontakt

Jesper Martell

CEO,Comintelli AB

Phone: +46 70 622 98 31

Email: jesper.martell@comintelli.com

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

Läs mer hos Cision
Read more about Comintelli AB

Subscription