Press release from Companies

Published: 2022-10-28 09:00:00

JS Security Technologies Group AB: Block_015

Bästa aktieägare och andra intressenter,

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security. 

Arbetet med försäljning kopplat till Gartner samarbetet fortsätter. Vi har under perioden undertecknat två sekretessavtal med två olika intressenter för att säkert kunna fördjupa dialogerna kring implementation av de tekniska bitarna. Intressenterna önskar en hybridlösning där vi applicerar vår filfördelning- samt krypteringsteknik på deras befintliga Amazon S3-lösningar. Detta skulle i praktiken innebära att vi implementerar vår första hybrida ‘’S4’’-lösning.

Läs mer om lagringskonceptet ‘’S4’’ här:  https://news.cision.com/se/js-security/r/ett-nytt-lagringskoncept-fods-ur-samarbete-mellan-js-security-och-stonebeach,c3636734

I övrigt går arbetet tillsammans med Gartner väldigt bra. Vi har bortsett från ovan införsäljning, avancerat ytterligare beträffande storytelling, vilket nu gett oss goda förutsättningar att mer aktivt bearbeta de ‘’leads’’ som vi tidigare informerat om. Vi kommer med bakgrund av det, starta en ny kampanj i mitten på november som riktar sig primärt till dessa leads. Vår förhoppning är att med detta arbete i ryggen, kunna presentera ett positiv utfall på kampanjen.

Vårt samarbete med Gartner löper som tidigare kommunicerat under en tvåårsperiod, vilket ger oss goda förutsättningar till att skapa värden för våra aktieägare med tiden.

Vidare fortlöper arbetet med StoneBeach i rask takt. Vi implementerar just nu en fullskalig APEX ‘’objektlagringsversion’’ hos Stonebeach. Detta för att möjliggöra kortare och rakare införsäljning av APEX till befintliga koncernkunder. Vidare drivs det förnärvarande ett internt projekt som syftar till att öka StoneBeach tillväxt i form av merförsäljning på befintlga kunder och nykundsanskaffning samt garantera kompetensöverföring och ytterligare arbetskraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about JS Security Technologies Group AB