Press release from Companies

Published: 2022-11-02 16:38:26

Provide IT Sweden AB: Ny affärsområdesansvarig

Som ett led i bolagets tillväxtplan har bolaget tillsatt Nicholas Grande som ansvarig för affärsområdet Consulting, en ny roll som ingår i bolagets ledningsgrupp. I den här ledande befattningen kommer Nicholas, tillsammans med bolagets VD, förvalta och förbättra affärsområdet Consulting. Nicholas har varit anställd i bolaget sedan 2019 och har arbetat inom flera roller.

- Nicholas har god erfarenhet av konsultbranschen för systemutveckling. Jag anser att han har det som krävs för att förbättra affärsområdets omsättning och lönsamhet. Bawan Faraj, Verkställande direktor.

- Det är viktigt att affärsområdet Consulting nu får ett större fokus i bolaget. Jag känner mig hedrad över förtroendet att få vara affärsområdesansvarig och är övertygad att tillsammans med bolagets VD Bawan Faraj kommer affärsområdet att förbättras. Nicholas Grande, Affärsområdesansvarig Consulting.

För ytterligare information
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Read more about Provide IT Sweden AB

Subscription