Press release from Companies

Published: 2022-11-03 08:30:00

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs ställer om kostnadskostymen med fokus på försäljning

För att möta rådande osäkerhet i finansieringsmarknaden och för att möjliggöra ytterligare försäljningsinvesteringar har styrelsen beslutat att se över och effektivisera Bolagets kostnadsmassa. Det innebär att personalneddragningar kommer att genomföras inom utvecklingsavdelningen i Sverige. Effekten av kostnadsbesparingarna beräknas börja synas under första kvartalet 2023 och beräknas uppgå till 5 MSEK på årsbasis. 

Som framgår av delårsrapporten för kvartal två gör styrelse och ledning regelbundna utvärderingar av Bolagets framtida kapitalbehov samt vilka finansieringsalternativ som finns. Rådande osäkerhet på de finansiella marknaderna påverkar kortsiktigt Bolagets finansieringsmöjligheter, vilket innebär att kostnadsbesparingar kommer att genomföras inklusive personalneddragningar. Främst sker neddragningar inom utvecklingsdelen i Sverige för att skapa utrymme för ökade försäljningsaktiviteter mot lovande kundsegment på prioriterade marknader.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

______________________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Read more about Nattaro Labs AB

Subscription