Press release from Companies

Published: 2022-11-14 17:32:16

ABAS Protect AB: Aktier och teckningsoptioner registrerade på Bolagsverket

De aktier och teckningsoptioner som emitterades i samband med nyemissionen i ABAS Protect är idag registrerade på Bolagsverket. Det innebär att Sävshult Invest AB återfår de aktier som lånades ut till investerarna i samband med emissionen. Utlåningen skedde för att kunna starta handeln i aktien på given dag. De teckningsoptioner som emitterades i samband med emissionen kommer att under de närmaste dagarna bokas ut till de som erhöll tilldelning i emissionen. Handel i teckningsoptionerna beräknas inledas onsdag den 16 november 2022.

Efter registrering av samtliga aktier som emitterades i emissionen uppgår antalet aktier i ABAS Protect AB till 6 407 682 stycken stamaktier, vilket innebär att aktiekapitalet uppgår till 640 768,20 SEK.

Antalet teckningsoptioner uppgår till 807 682 stycken, vilka kan komma att öka aktiekapitalet med 80 768,20 SEK om samtliga teckningsoptioner används för teckning av nya aktier i november 2023.

Handelsbeteckningen för teckningsoptionerna i ABAS Protect AB är ABAS TO1. ISIN-kod är SE0018689812, CFI-kod är RSSXXR och FISN-kod är ABASPROTEC/OPT RTS 20231124.

För mer information om ABAS Protect AB, vänligen kontakta:

VD Tomas Karlsson
+46 70 41 34 891
tomas@abas.se

Kort om ABAS Protect AB

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Norra Europa. En tillväxt som i första hand ska ske organiskt med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.

Läs mer hos Cision
Read more about ABAS Protect AB