Press release from Companies

Published: 2022-11-14 21:00:00

SHT Smart High-Tech AB: SMART HIGH TECH: Utfall av tecknandet av nya aktier med stöd av teckningsoptioner TO1B

Utfallet av tecknandet av nya aktier i Smart High Tech med stöd av teckningsoption TO1B innebar att 92,39 procent av teckningsoptionerna nyttjades. Därmed tecknades 1 847 881 nya aktier med stöd av teckningsoptioner.

De som garanterat teckningen kommer att totalt teckna ytterligare 152 119 aktier för att därigenom nyttja hela utrymmet om 2 000 000 nya aktier som teckningsoptionerna medgav. Smart High Tech kommer därmed att tillföras 13 400 000 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 200 000 SEK.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                           

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com          

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Read more about SHT Smart High-Tech AB

Subscription