Press release from Companies

Published: 2022-11-16 16:33:10

SHT Smart High-Tech AB: SMART HIGH TECH: Kommuniké från extra bolagsstämma

Tisdag den 15 november 2022 hölls extra bolagsstämma i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434. Stämman godkände styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission till de som garanterat teckning av Teckningsoptionen TO1 B. Beslutet innebar att styrelsen maximalt kan emittera 373 135 B-aktier för att fylla ut teckningen av totalt 2 000 000 B-aktier genom teckningsoptionerna.

Då 1 847 881 B-aktier tecknades med stöd av teckningsoptionerna kommer endast 152 119 B-aktier att emitteras till garanterna. Dessa ges ut till samma villkor som teckningsoptionerna hade, det vill säga till kursen 6,70 SEK per aktie, med ett kvotvärde om 5 öre per aktie. Beslutet om den riktade emissionen var enhälligt.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                           

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com          

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Read more about SHT Smart High-Tech AB

Subscription