Press release from Companies

Published: 2022-11-23 13:40:28

SolidX AB: Rättelse: Preliminära siffror för andra kvartalet visar på väsentligt högre rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår

I det tidigare offentliggjorda pressmeddelandet 12:41 idag hade MAR etiketten fallit bort i brödtexten men fanns med i pdf versionen

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets preliminära siffror för andra kvartalet visar på 4 484 procent ökat rörelseresultat och 135 procent ökad nettoomsättning jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår.

Rörelseresultat för andra kvartalet 2022/2023 uppgick till cirka 3 346 KSEK (73 KSEK), motsvarande en ökning med 4 484 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Vidare uppgick nettoomsättningen till 25 437 KSEK (10 806), motsvarande en ökning med cirka 135 procent jämfört med motsvarande period föregående året.

Vårt resultat för andra kvartalet visar på en hög efterfrågan på våra konsulttjänster och potentialen i vår affärsmodell. Viktiga avtal och kontinuerlig ökning av våra konsulter är bidragande faktor till det fina resultatet vi ser i andra kvartalet,” säger Filip Alexanderson, VD på SolidX.

Halvårsrapporten för 2022 kommer att publiceras den 12 december 2022.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Denna information är sådan information som SolidX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022.

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, Sekel AB, SolidX Care AB samt SolidX ApS (Danmark). Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Read more about SolidX AB