Press release from Companies

Published: 2022-11-30 10:00:00

Axkid AB: Caution Ax BidCo ABs ägande i Axkid AB överstiger 90 %

Axkid AB (publ), org.nr 556791-1887 (”Axkid”) har informerats om att Caution Ax BidCo AB, org.nr 559286-5405 (”BidCo”) slutit avtal med ett antal aktieägare i Axkid om att förvärva totalt 938 535 aktier i Axkid, vilket medför att BidCos ägande överstiger 90% av det totala antalet aktier i Axkid.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar BidCo totalt 10 237 069 aktier i Axkid, motsvarande cirka 90,9% av antalet aktier och röster i Axkid.

BidCo har upplyst om att de har för avsikt att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Axkid och i samband därmed verka för att styrelsen i Axkid beslutar att avnotera Axkids aktier från handel på Spotlight Stock Market.

För mer information kontakta; Daniel Johansson, VD och koncernchef, tel: +46 70 456 67 33, daniel.johansson@axkid.com

Denna information är sådan information som Axkid AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 klockan 10.00.

Om Axkid AB

Med rötter i svensk ingenjörskonst, säkerhetstänk och passion för barns rätt till trygghet, grundades Axkid i Göteborg, Sverige, 2009. Genom förbättrade standarder och höjd kunskap räddar vi liv. Vår lösning är ett bakåtvänt åkande, så långt det är möjligt. Vi strävar ständigt efter högre standarder för barns säkerhet i trafiken. Oavsett om det är unika funktioner, tekniska lösningar eller ökad komfort för både


Denna information är sådan som Axkid AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-30 10:00 CET.

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Läs mer hos Cision
Read more about Axkid AB

Subscription