Press release from Companies

Published: 2022-12-20 13:42:03

SolidX AB: SolidX summerar december med flertal nya affärer och konsulter med årsintäkt på ca 7MSEK och en årsvinst på ca 3MSEK. Samt ingått avtal med fem nya kunder och kommunicerat Q2-rapport med vinstrekord.

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har signerat fyra nya konsulter under december och förlängt två avtal som bedöms generera intäkter om cirka 7 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Vidare har även fem nya kunder för koncernen signerats, tre för SolidX och ytterligare två för SolidX Care. Vinstrekordet under Q2 består av en ökning med 135 % i nettoomsättning samt en ökning med 4 484 % på rörelseresultatet.

SolidX har under december rekryterat fyra nya konsulter. Med utgångspunkt i att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de fyra konsulterna, enligt nuvarande avtal, generera en intäkt på cirka 7 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor efter personalkostnader och bonusar. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Konsulternas uppdrag återfinns hos nya kunder för SolidX inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

December har varit en händelserik månad för SolidX. Andra viktiga händelser under december inkluderar följande:

  • SolidX kommunicerade nyligen vinstrekord. Nettoomsättningen uppgick till 25 437 KSEK (10 806 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 135 %. Rörelseresultatet uppgick till 3 346 KSEK (73 KSEK), vilket motsvarar en ökning med 4 484 %. Resultat per aktie uppgick till 0,085 SEK (0,001 SEK).*
  • SolidX Care signerar sitt första ramavtal – Avtalet ingicks med Region Själland i Danmark. Avtalet träder i kraft den 15 december 2022 och sträcker sig till och med 31 december 2023 med option på förlängning.
  • SolidX Care har tecknat ytterligare ett direktavtal med region Halland. Avtalet träder i kraft 5 december i år och sträcker sig till 31 december 2023, med option på förlängning. Det framgår av ett tidigare pressmeddelande.

"Året går mot sitt slut och december likt tidigare månader har varit händelserik. SolidX Care utveckling börjar ta fart och vi ser ljust på att de för SolidX Care uppsatta målen uppnås. Tillväxtresan fortsätter i en ökad takt och vi ser fram emot nya möjligheter och fortsatt utveckling under 2023"  kommenterar Filip Alexanderson, koncern-VD, SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, Sekel AB, SolidX Care AB samt SolidX ApS (Danmark). Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Read more about SolidX AB

Subscription