Press release from Companies

Published: 2022-12-28 20:13:32

BrainCool AB: BrainCool AB (publ): Flaggning enligt Spotlights regelverk

BrainCool AB (publ) ("BrainCool" eller "Bolaget") har fått kännedom om att Landia AB:s aktieinnehav överskrider 5% efter den riktade emissionen som offentliggjordes den 22 december 2022. Landia AB:s andel av aktierna och rösterna i Bolaget uppgår till 8,23% efter emissionen, jämfört med 4,14% före emissionen.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about BrainCool AB

Subscription