Press release from Companies

Published: 2023-01-13 14:15:00

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: VÄTE Rail väljer Railway Metrics and Dynamics för digitalisering av delar av fordonsflottan

VÄTE Rail AB ska köra intermodalt och tankvagnar åt First Row Shipping & Logistics AB mellan Malmö–Göteborg–Sundsvall och Alby. För att effektivisera underhåll och öka lönsamheten har de valt Railway Metrics and Dynamics (RMD) som digitaliseringspartner.

VÄTE Rail har för avsikt att förse de 30 vagnarna på godspendeln med RMD:s PMU-sensorer. Med hjälp av prediktiv analys och Machine Learning kan VÄTE Rail förutse och upptäcka skador och underhållsbehov på tågvagnar och lok i realtid. Resultatet är ökad säkerhet och punktlighet, samt effektivare drift och minskade kostnader.

– Vi börjar köra redan om ett par veckor och vill ha en så effektiv drift som möjligt från start. Därför är det bra att Railway Metrics and Dynamics lösning snabbt går att få på plats, säger Jan G Forslund på VÄTE Rail.

Affären är värderad till cirka 500 000 kronor per år.

– Det här är en mindre affär, men den visar samtidigt att vår plattform är konkurrenskraftig också för små och medelstora aktörer i branschen, säger Jan Lindqvist, VD.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Om RMD

RMD är ett svenskt teknikföretag, baserat i Stockholm, som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den, samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. 

Läs mer hos Cision
Read more about Railway Metrics and Dynamics Sweden AB