Press release from Companies

Published: 2023-01-16 17:00:00

OptiMobile AB: Flaggning i OptiMobile AB (publ)

Sami Vartiainen med närstående äger nu mindre än 5% av OptiMobile AB:s aktier.

Sami Vartiainen, styrelseledamot i OptiMobile AB, har 1 264 386 aktier i OptiMobile AB. Efter förvärvet uppgår Sami Vartiainens ägande (direkt och via närstående) till totalt 3 364 386 aktier. Det motsvarar 4,55% av kapital och röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Läs mer hos Cision
Read more about OptiMobile AB

Subscription