Press release from Companies

Published: 2023-01-17 10:45:30

OptiMobile AB: OptiMobile AB (publ)- sista dag för handel med BTA

OptiMobile AB:s företrädesemission registrerades den 16 januari 2023 och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas med stamaktier.

Sista dag för handel med BTA är den 20 januari 2023 och de nya aktierna beräknas finnas på respektive depå/VP-konto den 26 januari 2023.

Genom nyemissionen ökar OptiMobiles aktiekapital från 3 449 843,430 kronor till 4 875 230,844 kronor och antalet aktier från 52 270 355 st till 73 867 134 st.

För mer information, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Läs mer hos Cision
Read more about OptiMobile AB

Subscription