Press release from Companies

Published: 2023-01-19 15:26:28

BrainCool AB: BrainCool AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma 2023

Torsdagen den 19 januari 2023 har det hållits extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) på Medicon Village i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Stämman beslutade att bolagets styrelse ska utökas med en ledamot till fyra (4) styrelseledamöter.

- För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamot Oscar Engellau (nyval).

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about BrainCool AB

Subscription