Press release from Companies

Published: 2023-01-23 10:12:41

JS Security Technologies Group AB: JS Security erhåller order om cirka 5 MSEK

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om cirka 5 MSEK. Ordern avser JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar.

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har idag erhållit en order om cirka 5 MSEK. Ordern avser användning av JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar under året.

‘’Väldigt glädjande att koncernen fortsätter ta nya ordrar i rask takt. Denna ordern visar att strategin som vi under den senaste tiden utarbetat - hitintills fungerar, trots att den inte är 100% sjösatt. Vi ser stora möjligheter till att koncernen skall kunna bli kassaflödespositiv under år 2023.” säger Pierre Grönberg, VD och grundare, JS Security

Viktig information vid offentliggörande av kundorder

JS Security är ett cybersäkerhetsföretag som värnar om sina kunders integritet. Mot bakgrund av detta, samt att JS Security lagrar känslig och viktig information, klassar Bolaget det som en säkerhetsrisk att publicera kundernas företagsnamn vid offentliggörande av en kundorder. Därav väljer JS Security att inte publicera företagsnamn vid ordertillfället.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about JS Security Technologies Group AB