Press release from Companies

Published: 2023-01-23 12:48:33

SolidX AB: SolidX Cares expansion fortsätter – signerar nytt direktavtal med nytt danskt sjukhus

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att SolidX Care förstärker sin position i Danmark efter ytterligare signering med ett nytt sjukhus. I samband med signeringen av det nya direktavtalet har SolidX Care även säkrat en affär med en vårdkonsult som kommer inleda sitt uppdrag på sjukhuset. Avtalet med det nya sjukhuset träder i kraft idag vilket även avser startdatum för den nya konsulten.

Tillväxtresan för SolidX Care fortsätter likt slutet av 2022 och nu signerar dotterbolaget ytterligare ett avtal med ett sjukhus i Danmark. Etableringen av SolidX Care har gått snabbt och i takt med att fler ramavtal och direktavtal tecknas, så intensifieras även ytterligare dialoger. Vidare har även en läkare anställts för att inleda sitt konsultuppdrag på det ovannämnda sjukhuset. Avtalet trädet i kraft idag vilket även avser startdatum för den nya konsulten. Inledningsvis sträcker sig avtalet till och med 31 december 2023 med option på förlängning.

 

Det nya avtalet avser det fjärde direktavtalet för SolidX Care och antalet kontrakterade konsulter uppgår nu till fem. Således ligger dotterbolaget väl i linje med sin målsättning om sju konsulter vid slutet av räkenskapsåret 2022/2023.

 

"Det är med stor glädje vi ser en fortsatt ökad efterfråga av SolidX Cares erbjudande. I takt med att vi börjar etablera oss mer i Danmark märker vi även att fler branschaktörer får upp ögonen för SolidX Care. Genom det nya avtalen och ytterligare en anställd konsult är vi väl positionerade för att uppnå vår målsättning om att kontraktera sju konsulter till sommaren 2023," säger Anton Svenberg, VD på SolidX Care.

 

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, Koncern-VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se   

 

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

 

Läs mer hos Cision
Read more about SolidX AB