Press release from Companies

Published: 2023-02-01 10:00:22

Provide IT Sweden AB: VD Nyhetsbrev, februari.

Detta nyhetsbrev är skrivet av bolagets VD Bawan Faraj.  

Kära investerare,

Vi har bestämt oss att publicera månatliga nyhetsbrev om bolagets utveckling som kommer att publiceras första veckan i ny kalendermånad. Vi vill uppdatera er med mer detaljerad information om bolagets satsningar. Det kan handla om båda affärsområdenas utveckling, Byrån och Consulting, eller enbart ett affärsområde. Det beror på vad jag anser är mest intressant när nyhetsbreven upprättas.

Jag anser att för närvarande är affärsområdet Consultings tillväxt bolagets mest intressanta satsning, även om bolaget beräknar tillväxt i vårt andra affärsområde.

I bolagets senaste pressmeddelande informerade vi om att affärsområdet Consulting intensifierar försäljningen genom att satsa mer på en säljkanal, försäljning direkt mot slutkund. Vi har tidigare genomfört uthyrning av konsulter via framförallt konsultförmedlare, som erhåller ca 5 - 12 procent av slutkundens betalning för inhyrning av konsulter. Konsultförmedlare har ett etablerat nätverk av intressanta företag som vill hyra in konsulter inom systemutveckling, på så sätt matchar konsultförmedlaren ihop konsultbolag (som Provide IT) och kund (där konsulten är uthyrd). Uthyrning av konsulter via konsultförmedlare är ett vanligt tillvägagångssätt för mindre konsultbolag.

Tidigare år har Provide IT upplevt svårigheter med att rekrytera erfarna systemutvecklare. Som tidigare meddelat upplever vi inte detta idag, och har en effektiv rekryteringsavdelning. Det är viktigt att vi etablerar en säljavdelning i affärsområdet som skapar relationer med potentiella kunder, dvs. vi försöker undvika konsultförmedlare. Vi vill inte förlita oss enbart på konsultförmedlare, särskilt i dessa tider då konkurrensen är större än tidigare samt att vi har ett ökat behov av att vinna fler konsultuppdrag pga. fler nyanställningar.

Jag har under januari månad tillsammans med affärsområdesansvarig planerat en ny säljstrategi för att uppnå en framgångsrik försäljning inom uthyrning av konsulter. Vår målsättning är att anställa en till säljare från och med mars/april månad. På så sätt är vi förbereda för att öka försäljningen av konsulter inför kvartalet april-juni.

Jag vill påminna er om att vi enbart anställer erfarna systemutvecklare och majoriteten klassas som s.k seniora systemutvecklare. Det är bolagets uppfattning att efterfrågan för seniora systemutvecklare är betydligt högre än lägre erfarna som hamnar i kategorin "mellan" och "juniora". Vårt utbud förenklar därmed försäljningen av konsulter.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Read more about Provide IT Sweden AB